Grindstugan Jonsered

Grindstugan Jonsered

 

Här flyttar jag in med min verksamhet 1 juni 2018.

De gamla kafélokalerna kommer lagom till sommaren

att byggas om till hantverkshus och verkstad.

Juni invigs med den 14:de utställningen av AVTRYCK i veckorna tre.

 

Därefter kommer 2-3 nya utställare presenteras varje månad.

Vissa tillfällen kommer besökarna även få prova på med lera själva.

 

Jag hoppas även på att kunna nyttja uteplatsen med en liten scen

till spontanarrangemang och aktiviteter.

Självklart fortsätter jag att driv min keramikerverksamhet i Sävedalen.

 

Följ mig på facebook eller instagram @munkformochfason #grindstuganjonsered

 

 

 

 

 

MEDLEM 2014

Konstriket